MEDISCHE CONSULTANTS BIJ DRANK EN DRUGS : MCBDD

Datum nog nader te bepalen


Deze cursus wordt verzorgd door MCBDD: read More


DUBAI LEAN MEDICAL CONSULTANCY ANESTHESIOLOGY

10 - 11oktober 2017

 

Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa, The Palm, East Crescent Road, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

€ 2500,- excl. BTW voor alleen de cursus

€ 4000,- excl. BTW voor cursus incl. 2 nachten verblijf op het 5 sterren resort (9-11 oktober 2017)

Boekingen zijn exclusief vlucht

 

In verband met de overweldigende buitenlandse interesse zal de voertaal Engels zijn. Er zijn slechts nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor inschrijving. Hierbij is de registratie pas definitief indien de betaling bij ons binnen is.

 

Inschijving voor 1 augustus 2017 via email Info@A2Loge.nl

 

A2Loge BV

IBAN: NL90 INGB 0007 3373 23

 

Door de grote interesse heeft de A2Loge besloten om volgend jaar wederom een Lean Managemnt cursus te organiseren. Deze zalin Nederland plaats vinden met Nederlands als voertaal.

 

LEAN SPECIALIST

2 Daagse Lean Medical Consultancy Cursus voor de Anesthesiologie Praktijk, gegeven door de Lean Medical Specialists van de A2-Loge.


Lean management heeft haar oorsprong bij Toyota in Japan en wordt op veel plaatsen, cq instanties, ook gepropageerd om toe te passen in de gezondheidszorg. Een medisch zorgpad is echter heel wat anders dan een lasstraat. In de autoindustrie kan gewerkt worden met een binaire procesbenadering. Wel of niet lassen, puntlassen of rolnaadlassen. In de gezondheidszorg werken we met individuele patiënten en hun zorgpaden worden op individuele basis ingevuld en continu aangepast. Hierdoor dient de “operator”, de Medicus, zich continue aan te passen aan de veranderende vraag en omstandigheden. Dit in tegenstelling tot lasrobot in een lasstraat, waar slechts een ander model auto om een aanpassing vraagt. Voor de implemantatie van Lean in de gezondheidszorg is kennis nodig van de patiëntspecifieke zorgpaden en medisch specialistische werkzaamheden.

 

Onze Lean Medical Consultancy benadering geeft inzicht in de onnodige werklast, overbodige processen in onze anesthesiologische praktijk. Het geeft de mogelijkheid voor verdere optimalisatie door vermindering van overbodige handelingen. Verbetering van werkflow, maximalisatie van patiëntenflow met een zo minimaal mogelijke workload.

 

Tijdens deze cursus maakt u kennis met de meest gehanteerde Lean managementtechniekenvoor de anesthesiologische praktijkvoering. We zoomen kort in op de achterliggende theorie en de samenhang tussen de verschillende technieken. U leert deze technieken toe te passen en te vertalen naar uw eigen managementpraktijk. We bespreken de managementtechnieken op OK Complex-, afdelings-, ziekenhuisniveau. Op het niveau van het OK Complex en de afdeling gaan we in op de technieken uit de Lean-school. Op ziekenhuisniveau maken we gebruik van procesgericht organiseren en logistieke grondvormen.

 

De Lean Medical Specialists van de A2-Loge willen u als anesthesioloog, en als medisch manager OKC, meenemen en inwijden in de werkwijze van Lean Consultancy in de anesthesiologie. De behoefte van de patiënt, de patiëntveiligheid, en anesthesiologische praktijkvoering staat hierbij centraal. Vanuit dat standpunt komen wij tot de juiste toepassing van Lean Consultancy binnen de anesthesiologie en het OKC management.

 

Programma Dag 1:

8:15-8:30 uur Registratie


8.30 - 9.15 uur Lean Enhancement

9.15 - 10.00 uur Lean Anesthesiologie

10.00 - 10.30 uur Koffie pauze
10.30 - 11.15 uur Lean Coaching Anesthesiemedewerker

11.15 - 12.00 uur Lean Participation OK Team

 

Programma Dag 2:

8:15-8:30 uur Registratie


8.30 - 9.15 uur Lean Dilemma

9.15 - 10.00 uur Lean Education

10.00 - 10.30 uur Koffie pauze

10.30 - 11.15 uur Lean OKC

11.15 - 12.00 uur Lean Hospital

 

12:00-12:15 uur Afsluiting & Uitreiking Certificaten

 

Voertaal: Engels

Voor 6 uur geaccrediteerd bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)

 

HET A2LOGE TEAM

Christiaan Keijzer +31 6 47 566 475

Andrew Liem +31 6 47 910 486

Harald Olij +31 6 22 487 526

Marc Scot +31 6 46 044 426


Image gallery

Foto's Copyright 2019 A2Loge.nl

Helderheid verschaffen in het oerwoud van onnodige processen.

Kosten besparen door onnodige handelingen weg te laten.

Deze visie is alleen mogelijk door inzicht en kennis van de medische processen zelf.

Medisch lean door 'waste' eliminatie en kostenbesparing.