A2LOGE PRAKTIJK WAARNEMING

Waar nodig kunnen wij in uw praktijk de waarneming regelen. Onze Lean specialisten zijn all round anesthesiologen met een superieure meerwaarde voor uw praktijk. Door de Lean Consultancy achtergrond zullen de bedrijfsprocessen op een efficiente wijze zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. Wij handeren concurerende prijzen in het veld, waarbij de meerwaarde onze maximale inzetbaarheid is met inzicht in alle achtergrond processen in de dagelijks praktijkvoering.


LEAN MEDICAL CONSULTANCY MODULES


1. Aanbod doorgronden

Doorgronden o.a. patiƫnten logistiek, doorstroom, planning, allocatie, bedden bezetting, wachttijden en planbare zorg.

2. Verwerking

Verwerking van o.a. personele planning, acute (niet planbare) zorg, overuren compensatie. Ontvlechten van deze processen.

3. Lean opbouw

'Waste' eliminatie door lean specialist, die rekening houdt en inzicht heeft in werkbare medische lean proces afhandeling.

4. tweaks

Implementatie op verschillende afdelingen. Inzicht in het geheel overkoepelend proces van gezondheidszorg is noodzakelijk.

5. stroomlijnen

Onderhouden van continue kostenbesparing bij nieuwe projecten door lean medical consultancy briefings.

6. lean certificering

Is een maal alles doorlopen komt uw praktijk, instelling of ziekenhuis in aanmerking voor de A2Loge Lean Medical Certificering.

KEUZE VOOR LEAN SPECIALIST IS REEDS KOSTENBESPAREND

Wij werken met onze medisch specialistische kennis volgens het lean pricipe, waarbij elk proces wordt ontvlochten zodat vanaf de basis elke verspilling wordt voorkomen. Elk proces, elke handeling wordt nagelopen. Uiteindelijk heeft u een gezonde praktijk, instelling of ziekenhuis die met minder handelingen maximaal kan presteren met een zo groot mogelijke kostenbesparing.

In de medische sector is er meer nodig om kostenbesparend te werken dan alleen implementatie van de lean filosofie. Doordat de medische behandelprocessen anders zijn dan processen in het bedrijfsleven is het cruciaal dat er inzicht is in alle aspecten van het medische handelen in deze sector.

LEAN SPECIALIST

Een lean specialist is een BIG geregistreed medisch specialist van de A2Loge, die als gecertificeerd lean professional de lean folosofie in uw setting optimaal kan implementeren. De volledige praktijk, instelling of ziekenhuis kunnen wij ineens aanpakken. Gefaseerde aanpak is ook mogelijk middels een modulaire afname. U kunt verschillende opeenvolgende modules aanvragen op onze afdeling services, om tot een (zonodig) gefaseerde totaal gezond medisch lean bedrijf verder te gaan.

Neem geen genoegen met andere lean consultants indien u een medische praktijk heeft. U heeft daarvoor onze lean specialsiten nodig, de gecertificeerde lean professional met kennis van de volledige proscessen aangaande de patiƫntenlogistiek, electronische verslaglegging, personele bezetting, operatiekamers bevoorrading, verrichting registatie en budgetvulling, om een paar voorbeelden te noemen.

Vaak wordt lean geimplementeerd door managers op cusus te sturen. Hiermee wordt echter alleen de kennis van lean doorgegeven, maar de daadwerkelijk merkbare implementatie laat op zich wachten omdat het inzicht ontbreekt in deze voor de medische sector specifieke processen. De A2Loge voorziet met haar lean specialisten in de vraag om gecertificeerde lean professionals met het overall overzicht in deze instellingbrede werkprocessen.

Door de kennis van de medische behandel processen te gebruiken die onze lean specialisten eigen zijn is de 'waste' in de kern reeds zuiver te elimineren waardoor u een optimale implementatie heeft van de lean medical consultancy. U krijgt zo meer waar voor uw geld. De lean specialist van de A2Loge zal uiteindelijk de meest kostenbesparende investering van u zijn.


HET A2LOGE TEAM

Christiaan Keijzer +31 6 47 566 475

Andrew Liem +31 6 47 910 486

Harald Olij +31 6 22 487 526

Marc Scot +31 6 46 044 426


Image gallery

Foto's Copyright 2019 A2loge.nl

Helderheid verschaffen in het oerword van onnodige processen.

Kosten besparen door onnodige handelingen weg te laten.

Deze visie is alleen mogelijk door inzicht en kennis van de medische processen zelf.

Medisch lean door 'waste' eliminatie en kostenbesparing.